GOMET S.C. MAREK KONECKI, JANUSZ KONECKI, AGNIESZKA KONECKA, BEATA KONECKA
realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich pt.:
„Innowacyjne ekologiczne produkty pasmanteryjne”

Umowa nr POIR.01.01.01-00-1076/21

 

Celem projektu jest opracowanie nowych, ekologicznych (biodegradowalnych/kompostowalnych) wyrobów pasmanteryjnych, specjalnego przeznaczenia (podwyższona wytrzymałość mechaniczna, odporność na pranie, oraz o zmniejszonej palności). W tym celu zmieniona zostanie baza surowcowa – przędze z niebiodegradowalnych tworzyw sztucznych zostaną zastąpione przędzami ekologicznymi: naturalnymi i syntetycznymi z surowców naturalnych. Nowe ekologiczne produkty pasmanteryjne o specjalnych właściwościach znajdą zastosowanie przemysłowe (sznury, taśmy, elementy odzieży roboczej) oraz konsumenckie (elementy odzieży, obuwia, mebli, materacy). Projekt zakończy się wdrożeniem nowego produktów o najlepszych właściwościach.

 

 

 

Dofinansowanie projektu z UE: 2 120 688.55 PLN